Колектив кафедри

Конопкіна Людмила Іванівна

Посада – виконуючий обов'язки завідувача кафедри.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1993 р.),  д. мед. н. (присуджено у 2010 р.).

Вчене звання – доцент (присвоєно у 1997 р.), професор (присвоєно у 2013 р.).

Кандидатська дисертація на тему "Вільнорадикальне окислення ліпідів та його корекція при цукровому діабеті у вагітних" (захищена у 1993 р. за спеціальностями 14.00.03 – ендокринологія, 11.00.04 – акушерство та гінекологія;   наукові керівники – д. мед. н., професор Б.О.Зелінський,     д. мед. н., професор К.В.Воронін).

Докторська дисертація на тему "Хронічне обструктивне захворювання легень: роль запалення, діагностика та лікування" (захищена у 2010 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія; науковий консультант – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т.О.Перцева). 

Лікарські категорії: вища – з пульмонології, вища – з терапії.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів", член Громадської спілки "Українська федерація професійних медичних об'єднань" (УФПМО); представник в Палаті Фахівців УФПМО за спеціальністю "терапія"; член експертної групи МОЗ України "Загальна практика - сімейна медицина" від Палати Фахівців УФПМО за спеціальністю "терапія".

Нагороди: лауреат золотих, срібних та бронзових грантів Європейського респіраторного товариства (2001–2022 рр.); лауреат премії ім. Л.В.Пісаржевського (1981 р.); відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України "за наполегливу плідну працю з упровадження інноваційних технологій в освітню та наукову діяльність" (2018 р.), Почесною грамотою Української федерації вчених "за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України" (2021 р.), Почесною грамотою Дніпровської міської ради, Почесною грамотою Правління Української Федерації професійних медичних об'єднань "за багаторічну сумлінну працю в системі охорони здоров'я" (2022 р.), а також подяками Міністерства охорони здоров'я України (2021 р.) та ДЗ "ДМА" (2021 р.). Переможець конкурсу "Кращий викладач Дніпропетровської державної медичної академії" за версією студентів (2005 р.). Нагороджена національною відзнакою "Науковець року" (2021 р.). 

Стажування закордонні: за підтримки Американо-Австрійської Фундації під керівництвом “Open Medical Institute” за спеціальністю «кардіологія» (м. Зальцбург, 2003 р.) та за спеціальністю «внутрішні хвороби» (м. Зальцбург, 2004 р.).

Автор 322 наукової праці (4 цитуються у виданнях, що входять до бази даних "Scopus", 45 - що входять до бази даних "Web of Science"): 213 тезів (із них 89 - в англомовних виданнях), 98 статей (із них 9 - в англомовних виданнях), 4 патенти України на корисну модель, 2 інформаційних листи, 2 галузевих нововведення, 2 раціоналізаторські пропозиції. 

Автор 49 навчальних та методичних публікацій: 21 стаття, 14 тезів, 14 посібників (із них 1 - англомовний). Редактор перекладу (з англійської мови на українську) та науковий редактор посібника "Медицина за Девідсоном" (розділ 17 - "Респіраторна медицина").

Має h-індекс=8; і10-індекс=7.


Громадські доручення: голова Проблемної комісії "Терапевтичні спеціальності" ДДМУ (з 2016 р.), член вченої ради ДДМУ, член вченої ради медичного факультету ДДМУ, гарант освітньої програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю "222 Медицина"  галузі знань "22 Охорона здоров'я" ДДМУ (з 2017 р.), експерт НАЗЯВО, член спеціалізованих вчених рад Д08.601.02 (за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби при ДДМУ) та Д26.552.01 (за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія при  Національному інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського), член апробаційної ради за спеціальністю 14.01.11 - кардіологія при ДДМУ, керівник Н-ПТК "Аванта",  член редакційних рад наукових видань "Медичні перспективи", "Інфузія та хіміотерапія", "Український пульмонологічний журнал" та редактор статей з пульмонології.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2238-6501

Перцева Тетяна Олексіївна

Посада – ректор Дніпровського державного медичного університету, професор кафедри внутрішньої медицини 1.

Вчене звання – академік НАМН України за спеціальністю «терапія» (присуджено у 2021 р.), професор (присуджено у 1993 р.).

Науковий ступінь – д. мед. н. (присуджено у 1992 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Гемосорбция в комплексном лечении больных тяжелой формой инфекционно-аллергической бронхиальной астмы и астматическим статусом» (захищена у 1984 р. за спеціальністю 14.00.37 – анестезіологія и реаніматологія, науковий керівник – д. мед. н., професор Л. В. Усенко).

Докторська дисертація на тему «Клинико-диагностические и терапевтические аспекты поражения эритроцитарных мембран у больных хроническим бронхитом по мере нарастания дыхательной недостаточности» (захищена у 1992 р. за спеціальністю 14.00.43 – пульмонологія, науковий консультант – член-кореспондент АН України, д. мед. н., професор Л. В. Новицька-Усенко).

Лікарські категорії: вища – з пульмонології, вища – з терапії.

Членство: голова Придніпровської асоціації лікарів-інтерністів, член ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", Українського товариства алергологів, секретар клінічної групи Європейського респіраторного товариства та національний делегат від України, член редакційних рад і колегій 7 фахових журналів.

Нагороди: заслужений працівник народної освіти України (1998 р.), відмінник охорони здоров’я України (1986 р.), неодноразово була відзначена Почесними грамотами МОЗ України, Кабінету Міністрів України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, має відзнаку за розвиток міста Дніпропетровськ, нагороджена пам’ятною медаллю «За заслуги перед містом» та медаллю Князя Володимира, має почесну Державну нагороду – Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (2017 р.), багаторазовий лауреат золотих, срібних та бронзових грантів Європейського респіраторного товариства.

Автор 687 наукових (із них 188 – за кордоном у англомовних виданнях (22 статей, 166 тез)) та 37 методичних праць (27 статей, 10 тез), 41 посібника, 12 патентів, 6 галузевих нововведень, 5 інформаційних листів, 4 монографій, 2 довідників.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3473-2288

Мироненко Олена Валеріївна

Посада доцент 

Вчене звання – доцент (присуджено у 2017 р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2007 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Діагностика та корекція дисфункції дихальних м’язів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень» (захищена у 2006 р. за спеціальністю – пульмонологія, науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Перцева Т.О.)

У 2017 р. запланована докторська дисертація на тему «Хронічне обструктивне захворювання легень у жінок як клінічний фенотип: особливості перебігу, діагностики, лікування та реабілітації» (за спеціальністю – пульмонологія), науковий консультант – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Перцева Т.О.

Лікарські категорії: вища – з терапії, спеціаліст – з пульмонології.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів", Міжрегіональної асоціації з клінічної мікробіології та антиінфекційної хіміотерапії.

Нагороди: лауреат срібного гранту Європейського респіраторного товариства (2005 р., м. Копенгаген, 2009 р., м. Відень), лауреат бронзового гранту Європейського респіраторного товариства (2006 р., м. Мюнхен), лауреат премії ДМА ім. В. М. Дзяка (2009 р.), лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» у 2011 році.

Автор 65 наукових (із них 17 – за кордоном у англомовних виданнях) та 16 методичних праць (5 статей, 11 тез), 5 навчальних посібників.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3514-3338

Кірєєва Тетяна Володимирівна

Посада – доцент кафедри.

Експерт ДОЗ ДОДА за напрямом «пульмонологія»

Керівник бази кафедри у Комунальному некомерційному підриємстві  «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпровської міської ради.

Вчене звання – доцент (присуджено у 2001 р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1996 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Особливості порушень функції зовнішнього дихання у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з ГЕРХ» (захищена у 1996 р. за спеціальністю  пульмонологія), науковий керівник – д. мед. н, професор Н. Д. Чухрієнко.

Лікарські категорії: вища – з пульмонології, вища – з терапії.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Нагороди: відзначена Почесними грамотами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА, відзначена Подякою ректора Академії, багаторазовий лауреат золотих, срібних та бронзових грантів Європейського респіраторного товариства.

Автор 135 наукових (із них 37 – за кордоном у англомовних виданнях (4 статті, 33 тез)) та 11 методичних праць (4 статті, 7 тез), 6 посібників, 4 раціоналізаторських пропозицій.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3556-5031

Черкасова Ольга Григорівна

Посада – доцент кафедри.

Відповідальний за виробничу практику. 

Керівник бази кафедри у Комунальному некомерційному підриємстві  «Міська клінічна лікарня № 9» Дніпровської міської ради.

Вчене звання – доцент (присуджено у 2001 р.).

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 1999 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Особливості перебігу інфаркту міокарда при використанні перфторану» (захищена у 1999 р. спеціальністю 14.00.06 – кардіологія, науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева.)

Лікарські категорії: вища – з терапії, друга з кардіології.

Членство: член ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів", Українського товариства кардіологів.

Стажування закордонні: учасник міжнародного стажування за спеціальністю «кардіологія» (Зальцбург, 2006). 

Нагороди: відзначена Подякою ректора Академії.

Автор 117 наукових (із них 5 – за кордоном у англомовних виданнях (1 стаття, 4 тез)) та 40 методичних праць (11 статей, 29 тез), 2 посібників, 3 методичних рекомендацій

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6280-9484

Ботвінікова Лариса Аркадіївна

Посада – доцент кафедри.


Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2001 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Eфективність навчальних та реабілітаційних програм у комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму та хронічний обструктивний бронхіт» (захищена у 2001 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія), науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева.

У 2014 р. запланована пошукова докторська дисертація «Хронічна патологія дихальних шляхів у хворих на ревмотоїдний артрит: виявляємість, поширеність, диференціальна діагностика, алгоритмізація підходів до лікування та реабілітації» (строки виконання 2014–2018 рр.) за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, науковий консультант – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева.

Лікарські категорії: вища – з терапії, перша – з пульмонології. 

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Нагороди: лауреат срібних та бронзових грантів Європейського респіраторного товариства (2002, 2003, 2004, 2010 рр.), лауреат Премії АМН України для молодих вчених за серію наукових робіт «Принципи організації та досвід роботи «Астма-шкіл »для хворих з синдромом бронхообструкції при Дніпропетровській державній медичній академії» (2001 р.).

Стажування закордонні: учасник міжнародного педагогічного стажування під патронатом Інституту міжнародної академічної та наукової співпраці (м. Хельсінки, 2018 р.). 

Автор 64 наукових праць (із них 13 за кордоном у англомовних виданнях (2 статті, 11 тез) та 12 методичних праць (7 статей, 5 тез), 1 посібник.

Відповідальна за роботу за лікувальну роботу та роботу з іноземними студентами.


ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2347-6701

Саніна Наталія Анатоліївна

Посада – доцент кафедри.

Керівник студентського наукового гуртка кафедри.

Відповідальна за наукову роботу кафедри.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2014 р.)

Кандидатська дисертація на тему "Стимуляція дихальної мускулатури у реабілітації хворих та інвалідів внаслідок хронічного обструктивного захворювання легень" (захищена у 2014 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, науковий керівник – академік НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева).

Лікарські категорії: вища – з терапії.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Нагороди: лауреат срібних грантів Європейського респіраторного товариства (2010 р., м. Барселона, 2014 р., м. Мюнхен), стипендіат Кабінету Міністрів України (2010–2012 рр.), переможець конкурсу «Молоді вчені Дніпропетровська – рідному місту» (2013 р.). 

Стажування закордонні: міжнародне педагогічне стажування “New and innovative teaching methods” на базі Malopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics (онлайн, м. Краків, 2023 р.).

Автор 115 наукових праць (2 цитуються у виданнях, що входять до бази даних "Scopus", 3 – що входять до бази даних "Web of Science", 23 – що входять до бази даних "Scopus" та до бази даних "Web of Science"): 56 тезів (із них 25 - в англомовних виданнях), 47 статей (із них 4 - в англомовних виданнях), 3 монографії (у співавторстві), 9 аналітико-інформаційних довідників, 1 патент України на корисну модель, 1 галузеве нововведення. 

Автор 8 навчальних та методичних публікацій: 2 статті, 5 методичних рекомендацій, 1 науково-методичні рекомендації.

Має h-індекс=6; і10-індекс=4.

Громадські доручення: експерт Європейського бюро з акредитації в пульмонології (EBAP).

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6603-0219


Гарагуля Ганна Андріївна

Посада – асистент кафедри.


Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2007 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання у жінок з урахуванням гормонального профілю та можливості його корекції» (захищена у 2007 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева).

Лікарські категорії: вища – з терапії, спеціаліст – з пульмонології.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів"

Нагороди: лауреат бронзового гранту Європейського респіраторного товариства (2005 р, м. Копенгаген).

Автор 48 наукових (із них – 7 тез за кордоном у англомовних виданнях) та 14 методичних (12 статей, 2 тез) праць, 1 посібника.

Відповідальна за пожежну безпеку на кафедрі.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5968-1734

Губа Юлія Василівна

Посада – асистент кафедри.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2017 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Принципи ведення хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з урахуванням наявності соматопсихічних порушень» (захищена у 2017 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія), науковий керівник –            д. мед. н., професор Л. І. Конопкіна).

Лікарські категорії: терапія - друга, пульмонологія - спеціаліст.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів"

Нагороди: лауреат золотого гранту Європейського респіраторного товариства (м. Мюнхен, 2014 р.), відзначена Почесною грамотою за плідну наукову та науково-організаційну діяльність Придніпровського наукового центру (2018 р.).

Стажування закордонні: учасник міжнародного стажування під керівництвом “Open Medical Institute” за спеціальністю «внутрішні хвороби» (м. Зальцбург, 2018 р.), "пульмонологія" (м. Зальцбург, 2020 р.).

Автор 54 наукових робіт (2 цитуються у виданнях, що входять до бази даних даних "Web of Science"): 18 (із них 2 у англомовних виданнях), 36 тезів (із них 17 - в англомовних виданнях), 1 інформаційного листа про нововведення у сфері охорони здоров’я «Оптимізація тактики ведення хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з урахуванням наявності й тяжкості психічних порушень» у співавторстві. 

Автор 7 методичних публікацій: 4 статті у фахивих виданнях.

Має h-індекс=2.

Громадські доручення: відповідальна за організацію роботи з лікарями-інтернами на кафедрі.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2454-9367

Басіна Богдана Олександрівна

Посада – асистент кафедри.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2014 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Прогнозування перебігу хронічного обструктивного захворювання легень на етапах спостереження хворих» (захищена у 2014 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, науковий керівник – д. мед. н., професор Л. І. Конопкіна).

Лікарська категорія: перша – з терапії, спеціаліст – з пульмонології.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Нагороди: лауреат золотого гранту Європейського респіраторного товариства (м. Барселона, 2013 р.). 

Автор 40 наукових (із них 17 – за кордоном у англомовних виданнях (6 статей, 11 тез) та 3 методичної праці, 1 патенту на корисну модель «Спосіб прогнозування обтяження перебігу хронічного обструктивного захворювання легень» (2013 р.) у співавторстві, 1 інформаційного листа про нововведення у сфері охорони здоров’я «Удосконалення діагностики хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) шляхом вимірювання рівня оксида азоту (NO) в повітрі, що видихається» (2013 р.) у співавторстві.

Громадські доручення: відповідальна за цивільну оборону на кафедрі.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4589-1025 

Кравченко Наталя Костянтинівна

Посада – асистент кафедри.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2017 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів у вагітних: особливості діагностики та лікування» (захищена у 2017 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева). 

Лікарські категорії: друга – з терапії.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Нагороди: стипендіат кабінету Міністрів України протягом 2016–2018 рр.

Автор 20 наукових (із них 3 – за кордоном у англомовних виданнях (1 стаття, 2 тез)) та 3 методичної статті, 1 посібника «Пневмонии у беременных: особенности течения, диагностики и лечения» у співавторстві.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4879-3735 

Турлюн Тамара Сергіївна

Посада – асистент кафедри.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2018 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріальну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком» (захищена у 2018 р. за спеціальністю 14.00.06 – кардіологія, науковий керівник – Н. О. Перцева).

Лікарські категорії: спеціаліст – з кардіології, друга категорія – з терапії.

Членство: член ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Автор 20 наукових праць (із них 2 тез за кордоном у англомовних видання), 1 патенту на корисну модель «Спосіб лікування ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію» у співавторстві.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8440-2685

Коваль Дар’я Сергіївна

Посада – асистент кафедри.

Науковий ступінь – к. мед. н. (присуджено у 2019 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Диференційований підхід до терапії хронічного обструктивного захворювання легень в залежності від превалювання факторів фіброзу та запалення», захищена у 2018 р. за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія, науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева).

Лікарські категорії: друга – з терапії, спеціаліст – з пульмонології.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Автор 14 наукових праць (із них 5 – за кордоном у англомовних виданнях (1 статnz, 4 тез), 1 патенту на корисну модель «Cпосіб диференційної діагностики ступенів тяжкості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень» у співавторстві.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-461-5938

Крихтіна Марія Андріївна

Посада – асистент кафедри.

Науковий ступінь – доктор філософії (присуджено у 2021 р.) "222 Медицина".

Кандидатська дисертація на тему «Особливості ендотеліальної функції, гемостазу та системного запалення у хворих на негоспітальну пневмонію, підходи до корекції», захищено у 2020 р. (спеціалізація – "222 Медицина"), науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева.

Лікарські категорії: друга – з терапії.

Членство: член Європейського респіраторного товариства, ГО "Асоціація  фтизіатрів і пульмонологів України", ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Нагороди: лауреат гранту на стажування та тревел-гранту від Європейського респіраторного товариства (м. Лісабон, 2018 р., м. Париж, 2018 р.), гранту Американсько-Австрійського фонду (2019, 2020, 2022). Стипендіат кабінету Міністрів України протягом 2020–2022 рр.

Стажування закордонні: курси післядипломного підвищення кваліфікації з раціональної антибіотикотерапії респіраторних інфекцій (м. Лісабон, 2018 р.) за підтримкою Європейського респіраторного товариства, учасник міжнародного стажування під керівництвом “Open Medical Institute” за спеціальністю «пульмонологія» (м. Зальцбург, 2019 р., 2020 р.).

Автор 53 наукових праць: 12 статей (із них 4 статті, що цитуються у виданнях, що входять до бази даних "Scopus"), 41 тезів (із них 31 - в англомовних виданнях).

Автор 1 методичної статті

Має h-індекс=2.

Громадські доручення: відповідальна за сайт кафедри, технічний секретар етичної комісії з питань етики.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4620-1580

Бабець Аліна Анатоліївна

Посада – аспірант кафедри.

Запланована кандидатська дисертація на тему «Оцінка ефективності та кардіоваскулярної безпеки при застосуванні бронходилятаторів тривалої дії хворим на хронічне обструктивне захворювання легень з поєднаною артеріальною гіпертензією», 2017–2021 рр. (222 Медицина (спеціалізація – пульмонологія)), науковий керівник – д. мед. н., професор Л. І. Конопкіна.

Лікарські категорії: спеціаліст з внутрішніх хвороб.

Членство: член ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Автор 21 наукової праці (із них 9 – за кордоном у англомовних виданнях (8 статей,13 тез).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8752-6010


Бабенко Аліна Олександрівна

Посада – аспірант кафедри.

Запланована кандидатська дисертація на тему «Діагностика перехреста бронхіальна астма–хронічне обструктивне захворювання легень, удосконалення принципів ведення й лікування хворих», 2018–2022 рр., спеціальність 222 Медицина (спеціалізація – внутрішні хвороби), науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева 

Лікарські категорії: спеціаліст з внутрішніх хвороб.

Членство: член ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4344-8871.

Щудро Ольга Олександрівна

Посада – аспірант кафедри.

Вчене звання – магістр медицини (присуджено у 2017 р.).

Запланована кандидатьска дисертація на тему «Задишка‌ ‌у‌ ‌хворих,‌ ‌які‌ ‌перенесли‌ ‌пневмонію‌ ‌на‌ ‌тлі‌ ‌коронавірусної‌ ‌хвороби:‌ ‌підходи‌ ‌до‌ ‌диференційної‌ ‌діагностики‌ ‌та‌ ‌реабілітації‌ ‌хворих‌», 2020–2024 рр., спеціальність 222 Медицина (спеціалізація – внутрішні хвороби), науковий керівник –д. мед. н., професор Л. І. Конопкіна.

Лікарські категорії: спеціаліст з внутрішніх хвороб та кардіології.

Членство: член ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

Автор 22 наукові праці (із них 12 – за кордоном у англомовних виданнях (1 стаття, 11 тез).

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7575-2651

Фуголь Карина Володимирівна

Посада – аспірант кафедри.

Запланована кандидатська дисертація на тему «Діагностика легеневого фіброзу у пацієнтів, що перенесли негоспітальну пневмонію на тлі коронавірусної хвороби», 2020–2024 рр., спеціальність 222 Медицина (спеціалізація – внутрішні хвороби), науковий керівник –д. мед. н., професор Л. І. Конопкіна.

Лікарські категорії: спеціаліст з внутрішніх хвороб.

Членство: член ГО "Придніпровська асоціація лікарів-інтерністів".

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8097-5630.

 


Габшидзе Наталія Олександрівна

 

Посада – аспірант кафедри.

Запланована кандидатська дисертація на тему «Ендотеліальна функція та гемостаз у пацієнтів, що перенесли негоспітальну пневмонію на тлі коронавірусної хвороби (COVID-19)», 2021–2025 рр., спеціальність 222 Медицина (спеціалізація – внутрішні хвороби), науковий керівник – академік НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева 

Лікарські категорії: спеціаліст з внутрішніх хвороб.

Членство: член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини