Напрями наукової роботи

Під керівництвом члена-кореспондента НАМН України, д. мед. н., професора Т. О. Перцевої та завідувача кафедри д. мед. н., професора Л. І. Конопкіної співробітниками й аспірантами кафедри щоденно проводиться наукова, науково-дослідна та науково-методична робота за різними напрямами.

На сьогодні на кафедрі працюють 7 доцентів (Т .В. Кірєєва, О. Г. Черкасова, К. Є. Богацька, О. В. Мироненко, О. В. Фесенко, Л. А. Ботвінікова, К. О. Бєлослудцева), 10 асистентів, кандидатів медичних наук (О.Б.Строчка, Б. О. Басіна, Г. А. Гарагуля, Н. К. Кравченко, Ю. В. Губа, Т. С. Турлюн, Н. А. Саніна, О. В. Плєханова, Д.С.Коваль. М.А. Крихтіна.)

Основним науковим напрямом діяльності кафедри є проблеми пульмонології. Співробітниками кафедри виконується науково-дослідна робота (НДР) за темою «Оптимізація діагностики та лікування респіраторних захворювань і їх ускладнень, розробка сучасних підходів до корекції та профілактики» (шифр – ІН.04.19), науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Перцева Т. О., відповідальний виконавець – д. мед. н., професор Конопкіна Л. І., строки виконання – 2019–2022 рр., в рамках якої доцентами О. В. Мироненко, О. В. Фесенко та К. О. Бєлослудцевою виконуються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Крім того на кафедрі виконуються 4 дисертаційні роботи аспірантами А. О. Бабенко (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева) та А. А. Бабець, К.В. Фуголь, О.О.Щудро (науковий керівник – д. мед. н., професор Л. І. Конопкіна).

Результати своїх досліджень співробітники кафедри публікують у вигляді тез, статей у журналах, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах та каталогах, у тому числі Scopus та Web of Science, патентів, інформаційних листів, навчальних та навчально-методичних посібників тощо.

Щороку співробітники кафедри беруть активну участь у роботі як національних, так і міжнародних фахових конференцій, з’їздів, конгресів.

Співробітники кафедри є членами Європейського респіраторного товариства (ERS) та Європейської спілки з клінічної мікробіології та антибіотикотерапії (ECCMID). Вони багаторазово отримували гранти цих міжнародних спілок та щороку доповідають результати своїх наукових робіт на європейських конгресах.

Іншим науковим напрямом, який успішно розробляється співробітниками кафедри, є питання кардіології.

Кафедра внутрішньої медицини 1 є базою Експертного Центру України, на якій виконуються міжнародні мультицентрові випробування з ефективності та безпечності застосування лікарських засобів. За результатами роботи співробітники отримували нагороди та подяки.

Велика увага на кафедрі приділяється науково-методичній роботі та підготовці науково-педагогічних кадрів.

У 2018 році кафедра отримала Золоту медаль Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018» у номінації «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників».

Співробітники регулярно відвідують та виступають з доповідями на методичних конференціях, випускають науково-методичні, учбово-методичні та учбово-наглядні посібники не тільки українською, а й англійською мовами.

У 2017 році завідувачем кафедри д. мед. н., професором Л. І. Конопкіною було започатковано «Школу молодого науковця» та «Школу молодого викладача». Задля якісної підготовки викладачів-науковців професор проводить на кафедрі індивідуальні та групові заняття з аспірантами та молодими викладачами стосовно технологій написання та принципів оформлення наукової і науково-дослідної літератури, складання ситуаційних задач й тестових завдань, знайомить з основами лекторської майстерності.