Лікувальна робота

Співробітниками кафедри внутрішньої медицини 1 постійно надається лікувально-консультативна допомога населенню на 5 клінічних базах кафедри.

У Комунальному закладі "Міська клінічна лікарня №6" Дніпровської міської ради працюють член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор Т. О. Перцева, завідувач кафедри д. мед. н., професор Л. І. Конопкіна, доценти, к. мед. н. К. Є. Богацька, О. В. Мироненко, О. В. Фесенко, Л. А. Ботвінікова, К. О. Бєлослудцева, асистенти, к. мед. н., Ю. В. Губа, Д. С.Коваль.

У Комунальному закладі «Міська клінічна лікарня № 9» Дніпропетровської міської ради» працюють доцент, к. мед. н. О. Г. Черкасова, асистенти, к. мед. н. Г. А. Гарагуля, Т. С. Турлюн.

У Комунальному закладі «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпропетровської міської ради» працюють доцент, к.мед.н. Т .В. Кірєєва, асистенти, к. мед. н. Б. О. Басіна, Н. К. Кравченко.

Асистент кафедри, к. мед. н. О.Б.Строчка надає консультативну допомогу у Медичному центрі ДЗ «ДМА».

Асистент кафедри, к. мед. н. Н.А.Саніна працює на базі Державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України.

Професори та доценти кафедри на усіх клінічних базах регулярно проводять медичні обходи стаціонарних хворих, організовують та приймають участь у медичних міждисциплінарних консиліумах. Асистенти кафедри щоденно надають лікувальну допомогу стаціонарним хворим терапевтичного профілю.

За потребою співробітники кафедри внутрішньої медицини 1 надають консультативну допомогу жителям міста і області хворим на пульмонологічні захворювання.

Професорами, доцентами та асистентами кафедри внутрішньої медицини 1 регулярно проводиться аналіз та рецензування медичної документації хворих у стаціонарних відділеннях ЛПУ міста.

Задля покращення якості надання медичної допомоги професори та доценти кафедри внутрішньої медицини 1 регулярно доповідають на медичних конференціях у ЛПУ – базах кафедри. Співробітники кафедри проводять клінічні розбори тяжких випадків щодо діагностики та лікування хворих згідно з сучасними стандартами медичної допомоги різних терапевтичних нозологій.