Інтернатура

Шановні інтерни 2-го року навчання!

Нагадуємо вам, що після завершення заочної частини інтернатури ви повинні отримати на заочній базі стажування та надати на очну ваші характеристики: по 2 екземпляри за І та за ІІ роки навчання (разом 4). Дати, які мають бути вказані за І рік: 01.08.20-31.08.20; 02.03.2021-30.06.2021.

За ІІ рік: 01.08.2021-31.01.2022.

Зверніть увагу на останній абзац характеристики за ІІ рік.

Слово "екзамен" має бути змінено на "державна атестація". Крім того, по закінченню заочної частини інтернатури ви маєте надати на очний цикл залікову книжку, де мають стояти оцінки за заочну частину інтернатури, за перший та другий роки навчання. Ці оцінки виставляються вашим керівником на заочній базі стажування та затверджуються КРУГЛОЮ ПЕЧАТКОЮ ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Дати, які мають бути вказані у залікових книжках, відповідають датам заочної частини інтернатури, тобто вони такі самі, як і у характеристиках.Після завершення заочного циклу вы маєте надати на кафедру протоколи підсумкового контролюна базі стажування за І та ІІ роки навчання окремо. Приклади нижче.Також на кафедрі ви повинні показати щоденник лікаря-інтерна із усіма заповненими розділами за період заочного циклу на базі стажування та виїзних циклах. У кінці кожного циклу мають стояти оцінки, завірені підписом та печаткою завідувача відділенням. В кінці І та ІІ років навчання на заочному циклі повинні стояти підсумкові оцінки, завірені підписом керівника інтернатури на заочній базі та круглою печаткою лікувального закладу. За період заочної частини інтернатури ви повинні підготувати 15 рефератів. Теми вказані у щоденнику. Реферат має складатися з титульної сторінки, плану, основної частини, списку літератури з джерелами на давніше 7 років. Реферат підписується керівником лікаря-інтерна, завіряється особистою печаткою.


Лікарі-інтерни першого року навчання мають заповнити нижченаведену форму.

Увага! Інтерни першого року навчання мають завантажити та роздрукувати щоденник лікаря-інтерна.